Szennyvíz-elvezetés és szennyvíz-tisztítás

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A csatornázás és szennyvíztisztítás a vízügyi szakterület egyik legdinamikusabban változó része. A települések használt vizének tisztítása iránti igény és a vizek minőségével összefüggésben kialakult társadalmi érzékenység joggal fogalmazza meg e szakterület folyamatos megújításának követelményét. A közszolgáltatás e területének színvonala az elmúlt évtizedben az egész világon ugrásszerű fejlődésnek indult. A csatornázás és a szennyvíztisztítás elméleti alapjai megújultak, a jövőben a környezeti szabályozás további szigorodására számíthatunk.

Csatornahálózat

Az 1910-es években indult meg Mosonmagyaróvár város csatornázása, melynek során egyesített rendszereket építettek ki, egy későbbi átépítés során azonban már elválasztott rendszerű csatornahálózatot alakítottak ki a városban. Mosonmagyaróvár csatornázottsága 2009-ben a Kálnoki u. és a Lajta folyó által határolt terület bevonásával vált közel 100%-ossá. Kis számban vannak rá nem kötött fogyasztók a csatornahálózaton, őket az önkormányzatokkal közösen rendeletekben megfogalmazott szabályozással ösztönözzük a rákötésre. A város földrajzi adottságaiból adódóan a szennyvíz tisztítótelepre juttatásához köztes szennyvízátemelő telepeket alkalmazunk. Ezek száma Mosonmagyaróvár területén meghaladja a 40 db-ot. A lakosság által a csatornába engedett idegen anyagok azonban sok hibát, dugulást okoznak a hálózaton.

Hegyeshalom területén a csatornázás az 1982-es évben kezdődött, majd II. ütemként 1989-ben folytatódott, és 2003-ban fejeződött be. A csatornahálózat elválasztott rendszerű, gravitációs elvezetésű. Halászi, illetve Máriakálnok községekben 1993-ban indult meg a szennyvízcsatorna-beruházás, melynek során 100%-os csatornázottság valósult meg. A községben az elválasztott rendszerből csak a szennyvízcsatorna-hálózat készült el, a csapadékvíz-csatorna nem. A két településről nyomóvezetéken keresztül érkezik a szennyvíz a mosonmagyaróvári hálózatra, ahonnan a tisztítótelepre kerül. Levél községben 1998-ban készült el a szennyvízcsatorna-hálózat, és 2009-ben került továbbfejlesztésre, mellyel a település csatornázottsága 90% feletti értéket vett fel.

Összefoglalónkat a helyes csatornahasználattal kapcsolatban itt tekintheti meg: