Települési folyékony-hulladék-elszállítás

Települési folyékonyhulladék-elszállítás

A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén keletkezett települési folyékonyhulladék begyűjtésével, szállításával, leürítésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel összefüggő feladatok (szabályozás, műszaki eszközök kiépítése) eredményes végrehajtását Mosonmagyaróvár város önkormányzata „A települési folyékonyhulladék kezeléséről” szóló 40/2009. (XII. 7.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet a település lakosságának egészsége, termőtalajának, felszíni és felszín alatti vizeinek védelme érdekében jött létre.

A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén keletkező települési folyékonyhulladék begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. Mosonmagyaróvár város és az AQUA Szolgáltató Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében 2010. január 1-től a közszolgáltató kizárólagos joga az önkormányzat közigazgatási területén a települési folyékonyhulladék gyűjtése, szállítása, az engedéllyel és kapacitással rendelkező kijelölt szennyvíztisztító telepen való leürítése. A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén lévő azon ingatlanokra terjed ki, melyeken keletkező folyékonyhulladék nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve, illetve nincs kiépített szennyvízelvezető hálózat, így a keletkező települési folyékonyhulladék gyűjtése az ingatlanokon történik, nyitott vagy zárt létesítményben.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékonyhulladékot gyűjteni és a hulladékkeletkezés tényét a közszolgáltatónak bejelenteni. Az ingatlantulajdonos köteles továbbá a gyűjtött települési folyékonyhulladék tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, és a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

A települési folyékonyhulladék begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között szerződés jön létre, melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – eleget tenni.

A szolgáltatás díjazása:

Természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,-Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

4349,-Ft / m3 + ÁFA

Nem természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,-Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

4839,-Ft / m3 + ÁFA

Részletesebb információt az alábbi rendeletekben talál: