telephelyeink

Központi telephely

Az AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelye Mosonmagyaróváron, a Timföldgyári út 4. szám alatt található. A telephely kétszintes irodaépülete otthont ad a pénzügyi és műszaki ügyfélszolgálatnak, az adminisztrátoroknak és a műszaki irányítást végző szakembereknek, valamint a cégvezetésnek. Akadálymentesített központunkban ügyfeleink kényelmesen intézhetik számlázással vagy műszaki problémákkal kapcsolatos ügyeiket. Gépkocsival érkező ügyfeleink számára megfelelő számú parkolóhely áll rendelkezésre. Cégünknél 24 órás diszpécserszolgálat működik, mely az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén történt meghibásodásokat fogadja, és továbbítja az ügyeletes szerelők felé. A fizikai dolgozók a munkavégzés megkezdése előtt a központi telephelyen kapják meg a napi munkavégzéshez szükséges információkat, utasításokat.

A telephely területén helyezkedik el a központi raktár, mely az üzemeltetési és karbantartási feladatokhoz szükséges alapanyagok és alkatrészek tárolására szolgál. A telephely mellett található a vállalat gépparkja, melyben személyautók, teherautók és a speciális munkavégzéshez szükséges gépek – mint például az árokásók – is készenlétben állnak. A gépek tárolására részben fűtött garázsok állnak rendelkezésre. A környezettudatosság jegyében a telephelyen szelektíven gyűjtjük a hulladékot, gondozzuk környezetünket és óvjuk a tisztaságot.

Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep

A mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telepre gyakorlatilag csak lakosságtól és intézményektől, illetve gazdálkodó szervezettől származó kommunális jellegű szennyvíz érkezik. Napjainkban a szennyvíztisztító telepen egy közepes terhelésű, harmadik tisztítási fokozattal ellátott (vegyszeres kezelést is magában foglaló) biológiai tisztítási technológia működik.

Feketeerdő vízműtelep

A jelenlegi feketeerdei vízmű építése 1988-ban kezdődött. A korábbi feketeerdei vízmű a város belterületén, az ipari övezetben helyezkedett el, kútjai ásott kutak voltak, melyekből magas vas és mangántartalmú vizet lehetett kinyerni. Az 1987-ben bekövetkezett talajszennyezés végképp szükségessé tette a régi vízmű megszüntetését, és egy új vízbázis kialakítását. A korábbi feltáró munkák és az azóta eltelt üzemeltetés eredményei bebizonyították, hogy Feketeerdő térségében, a Mosoni-Duna jobb partján levő területen kiváló minőségű és gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségű vízkészlet áll rendelkezésre.

Első ütemben négy víztermelő kút létesült a Mosoni-Duna mentén a feketeerdei vízbázison, valamint a vízbázist a mosonmagyaróvári hálózattal összekötő ún. “keleti” távvezeték is kialakításra került. Második ütemben 1993-ban további négy kút készült el a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezésekkel és az ún. “nyugati” távvezetékkel. Egy évvel később a feketeerdei vízműtelep épülete, a hozzá épített medence és a szivattyú gépház is átadásra került. A feketeerdei vízbázison a nagy átmérőjű, mélyfúrású kutakból jelenleg 8 kútszivattyú biztosítja az ivóvízellátást. A mélyebben elhelyezkedő rétegvíz kitermelését szolgáló berendezések maximális kapacitása megközelítőleg 20.000 m3/nap. A kutakból kitermelt víz a vízműtelepi medencékbe kerül, ahonnan a hálózati szivattyúk eljuttatják a távvezetékbe illetve a mosonmagyaróvári víztoronyba. A vízműtől a városi hálózatig jelenleg is a “keleti” és “nyugati” távvezetékeken jut el az ivóvíz.

Vízkezelés és vízminőség

A feketeerdei vízbázison rendelkezésre álló kiváló minőségű víznek köszönhetően nincs szükség vegyszeres tisztításra, csupán biztonsági, a másodlagos szennyeződéseket megelőző klórozásra. Esetleges javítási munkák vagy üzemszünetek után fertőtlenítést alkalmazunk. A vízműtelep 15 éves működése alatt a mai napig nem volt szükség a fertőtlenítő berendezés üzemeltetésére, ez is alátámasztja a tényt, hogy a vízműtelep által termelt víz kifogástalan minőségű és a vízellátó rendszer stabil. A kitermelt víz minőségét folyamatosan ellenőrizzük, a vízműtelepen létesített akkreditált laborunkban heti rendszerességgel végzünk részletes kémiai vizsgálatokat. Ezen felül az ÁNTSZ-szel együttműködve az ivóvízhálózatból vett vízmintát havonta bakteriológiai vizsgálatra küldjük. A kutakból termelt vizet részletes, az EU előírásai szerinti vízminőségi vizsgálatnak is alávetjük. Az esetlegesen vízkészletbe jutó szennyeződések okozta vízminőség-változást a védterületen elhelyezett 10 db észlelőkútból vett vízmintákból heti rendszerességgel követjük nyomon. A közeljövőben kívánjuk a feketeerdei vízbázist kiemelten védett vízbázissá nyilváníttatni. Ez azt jelenti, hogy semmilyen olyan ipari, mezőgazdasági tevékenységet nem lehet a védterületen végezni, ami közvetett vagy közvetlen veszélyt jelentene az ivóvízbázisra.

A feketeerdei ivóvíz ásványianyag-tartalma:

Komponens megnevezéseDimenzióÁtlag érték
pH7,9
Ammóniummg/l0,03
Nitrátmg/l6,30
Nitritmg/l0,01
Vasmg/l0,05
Mangánmg/l0,05
Kloridmg/l16,9
Összes keménységCaO mg/l140
Kalciummg/l67,4
Magnéziummg/l17,7
Lúgosságmmol/l3,67
Hidrogén-karbonátmg/l224
Kémiai oxigénigénymg O2/l0,30
Szulfátmg/l33,2
Fajlagos vezetőképességμS/cm478

Darnózseli vízműtelep

A Darnózseli településen található vízbázisból 11 falu lakosai számára biztosítjuk az egészséges ivóvizet, mely közel 12.000 ember ellátását jelenti. A távvezetékek végpontjain üzemelő hidroglóbuszok közül Halászi, Kisbodak, Lipót, Ásványráró és Kimle települések 200 m3-es, míg Darnózseli és Máriakálnok községek 100 m3-es magastározóval büszkélkedhetnek.

A vízműtelep átlagos víztermelése 2.055 m3/nap. A kutakból kitermelt víz minősége I. osztályú, a szabványban előírtaknak megfelel, és nem igényel tisztítást. A vízműtelep két térszín alatti szivattyú gépházzal rendelkezik, ahol 9 db hálózati szivattyú üzemel. A belső védterület a kutaktól 50 m-es távolságig, míg a külső védterület a belső védterület határától mért 100 m-ig tart. A hidrológiai védőidom-tervben rögzítettek megerősítik, hogy a védterületen szennyező forrás létesítése, talajművelés vagy bányanyitás szigorúan tilos.

A vízbázis a szigetközi hordalékkúp középtáján helyezkedik el, ahol a kavicsos réteg vastagsága 270-320 m között van. Ezen kavicsréteg jó szűrőképességgel bír, a benne tárolt víztömeg nagyobb részben a Dunából származtatható, és hosszú időt igénybevevő függőleges leszivárgás útján keletkezett. Az elosztóhálózat hossza közel 113.000 fm, a főnyomócsöveké pedig több mint 36.000 fm.

A községi elosztóhálózatokon 415 db föld feletti és 35 db altalaj-tűzcsap állandó üzemképességét biztosítjuk. Az ivóvízágazaton dolgozó kollégáink elhivatottságukkal és lelkiismeretes munkájukkal mindent elkövetnek azért, hogy a fogyasztók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása folyamatosan biztosított legyen.

Jánossomorjai vízműtelep

A jánossomorjai térség vízellátó rendszerét a jánossomorjai vízműtelep látja el, és a feketeerdei ivóvízbázis táplálja. A telep üzemeltetési területe Jánossomorja, Jánossomorja-Újtanya, Várbalog és Albertkázmérpuszta településeket foglalja magába.

A jánossomorjai vízműtelepnél elhelyezkedő vízbázis kiváltását az tette szükségessé, hogy az egyre nagyobb mértékű műtrágya-felhasználás következtében nitrát, illetve természetes eredetű arzén jelent meg az ivóvízben. Ezt követően csatlakozott a térség a mosonmagyaróvári vízellátó rendszerhez, ahonnan távvezetékről érkezik az országos szinten is egyedülállóan tiszta feketeerdei ivóvíz.

A beérkező víz a térszíni tározóba kerül, melynek vízszintjét a medencében elhelyezett szintmérők által vezérelt elektromos tolózár szabályozza. A stabilan működő rendszer üzemállapota az irányítástechnikai vezérlésen keresztül folyamatosan ellenőrizhető. A víz továbbítása a hálózatra csatlakoztatott településekre a vízműtelepről történik. Az elosztórendszer szerves részét képezi a jánossomorjai 200m3-es, és a várbalogi 50m3-es hidroglóbusz, melyeknek feladata a nyomáskiegyenlítés és a szükséges vízmennyiség biztosítása üzemszünet esetén.

A vízbázis a szigetközi hordalékkúp középtáján helyezkedik el, ahol a kavicsos réteg vastagsága 270-320 m között van. Ezen kavicsréteg jó szűrőképességgel bír, a benne tárolt víztömeg nagyobb részben a Dunából származtatható, és hosszú időt igénybevevő függőleges leszivárgás útján keletkezett. Az elosztóhálózat hossza közel 113.000 fm, a főnyomócsöveké pedig több mint 36.000 fm.

A községi elosztóhálózatokon 415 db föld feletti és 35 db altalaj-tűzcsap állandó üzemképességét biztosítjuk. Az ivóvízágazaton dolgozó kollégáink elhivatottságukkal és lelkiismeretes munkájukkal mindent elkövetnek azért, hogy a fogyasztók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása folyamatosan biztosított legyen.

Jánossomorjai szennyvíztisztító telep

A jánossomorjai szennyvíztisztító telep Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog települések szennyvizét tisztítja, mely elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül érkezik a szennyvíztelepre. A telep a község külterületén található, napi 1500 m3 szennyvíz kezelését biztosítja, és az eleveniszapos biológiai technológiát alkalmazza.

A szennyvíztisztító műtárgyai és technológiája 2008-2009 folyamán korszerűsítésre kerültek, melynek eredményeképpen a tisztított szennyvíz nagy biztonsággal képes a hatóság által előírt határértékeknek megfelelni. A szennyvíz két nyomóvezetéken érkezik a telepre, Újrónafő és Jánossomorja irányából. Az átemelt szennyvíz finomrácson folyik keresztül, majd egy hosszanti átfolyású, légbefúvásos homokfogóba jut. A kifogott, víztelenített rácsszemetet a városi hulladéklerakóra szállíttatjuk.

A mechanikailag előtisztított szennyvíz a tisztítórendszer első lépcsőjébe kerül, mely egy hármas tagolású levegőztetett medence. Itt történik a szerves anyagok lebontása. Ezután a víz a második fokozatba jut, ahol újabb szervesanyag-lebontáson megy keresztül. Utókezelésként a megtisztított víz átfolyik egy utóülepítőn, majd a mosonszentjánosi övcsatornába jut. A fölösiszapot iszapcentrifugában víztelenítjük és sűrítjük.

A telepi kezelőszemélyzet munkáját számítógépes folyamatirányító rendszer és online mérőszondák segítik. A szennyvíztisztító előírásszerű működését a környezetvédelmi hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi. Ezen felül az AQUA Szolgáltató Kft. önellenőrzés keretében havi rendszerességgel megvizsgálja a befolyó és elfolyó szennyvíz minőségét. A telepre települési folyékonyhulladék beszállítása és kezelése is lehetséges, a vonatkozó engedély előírásai szerint.

A nyers, illetve tisztított szennyvíz minőségi jellemzői:

Vizsgált paraméterNyers szennyvízTisztított szennyvíz
pH7,5-86-9,5
KOI, mg/l1000 – 1300< 125
NH4-N, mg/l65 – 75< 10
Összes foszfor, mg/l12 – 15< 10
BOI5, mg/l500 – 700< 25

Hédervári szennyvíztisztító telep

A hédervári szennyvíztelep 9 környező településen keletkezett folyékony hulladékot fogad, mely több mint 10.000 lakos kiszolgálását jelenti. A telep 2006-ban újjáépült, azóta több fejlesztést és technológiai újítást is sikerült kivitelezni. A beérkező szennyvíz a települési végátemelőből nyomócsövön keresztül érkezik a telepre, majd egy gépi tisztítású finomrácsra kerül. Ezt követően az előülepítő medencébe kerül, majd a fogadó műtárgyba érkezik.

A szennyvíz szivattyú segítségével az osztó műtárgyon keresztül három részre osztott medencékbe kerül, ahol különböző kémiai és biológiai folyamatok segítségével megtisztul. A szennyeződéseltávolítási folyamat eleveniszapos technológia segítségével történik. A biológiai tisztítás után a szennyvíz az utóülepítő részbe kerül, majd a Mosoni-Dunába ömlik. A technológiai eljárást évek óta bevált módszerként alkalmazzuk, a megtisztított szennyvíz az előírásoknak megfelel, a tisztítási folyamatot és a végterméket még sosem érte panasz.

Hegyeshalmi szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító telep Hegyeshalomról, illetve a határátkelő területéről érkező szennyvizet fogadja, kapacitása 712 m3/nap. A telep jelenlegi formájában, korszerűsítését követően 2007-ben került átadásra. A beérkező szennyvíz mennyisége átlagosan 400-450 m3/nap mértékű, de a csapadékcsatorna hiánya miatt nagy mennyiségű csapadék lehullása esetén ez a mennyiség másfél-kétszeresére is nőhet. Ez a többletmennyiség a telepre jelentős terheléssel bír, ezért is fontos, hogy a lehullott csapadékvizet megfelelően hasznosítsuk, és ne a csatornahálózatba vezessük.

A telepre beérkező szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek eltávolításáról gépi rács gondoskodik. Ezt követően a biológiai tisztítás fázisába kerül, melyet párhuzamos ikerkialakítású eleveniszapos reaktorok végeznek. Ezek a reaktorok megtisztítják a szennyvíz szervesanyag-tartalmát, majd a levegőztetést és az utóülepítést is elvégzik. A gépészeti és analitikai berendezések a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelnek, teljesen automatizáltak. A megfelelő tisztítás után a tisztított szennyvíz gravitációs vezetéken keresztül jut a Lajtába. A tisztítás során keletkező fölösiszap az elővíztelenítő gépre kerül. Az iszap végleges víztelenítése természetes szárítással iszapágyakon történik. A keletkező víztelenített iszap mezőgazdasági elhelyezésre alkalmas.

Ipari előkezelő

Az AQUA Szolgáltató Kft. az ipari előkezelő üzemeltetését 2007 óta végzi. Az átvételt követően az elhanyagolt telepet korszerűsítettük. A gépészeti technológiát a beérkező szennyvíz paramétereinek megfelelően módosítottuk. A fejlesztésnek köszönhetően a telep képes megfelelő tisztítási hatásfokkal ellátni feladatát. Az ipartelep frekventált részén elhelyezkedő tisztítómű azonban továbbra is speciális üzemeltetési feladatok ellátását igényli. Az ipari előkezelő tisztítási kapacitása 1400 m3/nap.

Az UFM Bt. felől érkezett és összegyűjtött ipari és kommunális eredetű szennyvizek az ún. befolyási fogadóállomásra (zárt szennyvíz átemelő) érkeznek. Az aknából és az Óvártej Zrt. felől közvetlenül a NOVASCREEN III. típ. dobszűrőre kerül a szennyvíz, mely megszűri az érkező szennyvizet a 3 mm-nél nagyobb szennyeződésektől, majd a víz a mechanikai szűrés után egy gravitációs vezetéken keresztül a puffer medencébe folyik. A keletkező rácsszemetet erre a célra rendszeresített hulladéktárolóban gyűjtjük

A puffer medence térfogata 800 m3, ebben a medencében történik meg a szennyvíz pH-jának beállítása. A beállításhoz a telepített automata mérő-szabályzó rendszer adagolja a vegyszert. A semlegesítéshez használt vegyszer nátrium-hidroxid oldat. A medencébe 2db Hidrostal-típ. Jet-fúvó biztosítsa, hogy a tartózkodási idő alatt a szennyvíz aerob állapotban maradjon.

A puffer medence zárható terű aknájában található szennyvíz szivattyú emeli át a szennyvizet a Redox típusú flotáló berendezésre. A flotáló műtárgy feladata az ipari szennyvízben lévő zsíros szennyeződések eltávolítása és a mögöttes biológiai rendszer tehermentesítése.

A flotáló vízfelszínére felúszó flotátum sűrítését és leválasztását szabályozható sebességű végtelenített láncos lefölöző berendezés végzi. Az előtisztított szennyvíz a BIOLAK rendszerű levegőztető medencébe kerül (eleveniszapos medence), mely 2.500 m3 térfogatú, mélysége 3,5 m. A finombuborékos levegőbevitel optimális oxigén kihasználást biztosít. A levegőztető medencéből az Integrál utóülepítőbe jut a víz, a merülő-fólia alsó részén lévő nyílásokon keresztül, ahol megtörténik a tisztított szennyvíz és az eleveniszap szétválasztása.

Az iszap egy részét visszavezetjük a levegőztető medence elejére, a többit pedig fölösiszap formájában egy 400 m3-es HDPE fóliával bélelt medencébe vezetjük. A tisztított víz a merülőfólia felső részén lévő nyílásokon keresztül az utó-levegőztető részbe áramlik. A 350 m3-es medence feladata a tisztított víz oxigénnel való dúsítása. Az oxigénnel dúsult víz az ún. pihentető szakaszba áramlik. A medence mérete 500 m3, az utó-levegőztető résztől egy merülőfal választja el. A tisztított víz 4db DN 150-es lejtett átbukó csövön keresztül a bioszűrő kavicságyra, majd onnan a kifolyási aknába folyik. A megtisztított víz a kavicszűrön átjutva, megszűrve még tisztul, ásványi anyagokkal dúsul, valamint a lebegőanyag tartalom csökken. Az elfolyó víz a Timföldgyári úton lévő Megyei Csatornába folyik.

Dunakiliti vízműtelep

Dunakiliti Vízmű telep 2 db mélyfúrású kútjából történik a környező 5 település vízellátása. A víznyerő réteg megegyezik a feketeerdei és a darnózseli vízmű telepekével. A kitermelt jó minőségű ívó víz előkezelés nélkül jut el a fogyasztókhoz. A vízmű telep festői környezetben erdő és Duna mellékágrendszerének ölelésében található. A telep kihasználtsága folyamatosan növekszik az ellátott települések lakosságszám növekedésének köszönhetően.

Bezenye szennyvíztisztító telep

A bezenyei szennyvíztisztító telep a térség: Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Rajka és Tejfalusziget szennyvizeinek tisztítását biztosítja. A technológiai: előülepítő nélküli, mélylevegőztetésű, 1000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító, maximum 5920 lakos egyenérték terhelésre tervezve. A nitrifikációs ill. denitifikációs folyamatok szétválasztása nem térben, hanem időben történik, (OMS technológia).

A durva mechanikai szennyező anyagoktól mentesített szennyvíz a légbefúvásos uszadékfogó műtárgyba folyik, ahonnan egy mennyiségi osztás után kerül az egymással párhuzamosan üzemelő 500 – 500 m3/d kapacitású kombinált műtárgyba, amelyben az aerob és anoxikus folyamatok, valamint a fázisszétválasztó utóülepítés zajlik. A tisztított szennyvíz a tisztavíz elvételi vályúkon keresztül kerül elvételre. A levegőztető medencében az aerob és anoxikus üzemmódot a beépített oldott oxigénmérő méri és vezérli.

A vezérelt berendezések, azaz a légellátást biztosító fúvók, így a mindenkori terhelésnek megfelelően kapcsolnak be, illetve ki. A levegőbevitel finombuborékos rugalmas membrános mélylevegőztető elemekkel történik. A levegőztető medencében lezajló folyamatok a baktériumok és enzimrendszerük hatására végbemegy a szennyező szénvegyületek eltávolítása, a szimultán nitrifikáció-denitrifikáció, melynek hatására a szénvegyületekből széndioxidgáz, a nitrogénvegyületekből nitrogéngáz képződik.

A recirkulációt mozgó alkatrészt nem tartalmazó mamutszivattyúk biztosítják, amelyeket Becker fúvók látnak el levegővel. A fölös eleveniszap iszapsilóban kerül összegyűjtésre, amely sűrítőként is működik. A kombinált műtárgy levegőztető medencéjéből a víz-iszap elegy a dortmundi típusú utóülepítőkbe kerül, majd a tisztított vizet a fertőtlenítő műtárgyba, ill. a befogadóba vezetjük. Az utóbbi években a szennyvíztisztító telep 130-140 %-os terheltséggel üzemel, ami sürgetővé teszi annak intenzifikálását, kapacitás bővítését.