Környezetpolitika

Az AQUA Szolgáltató Kft. fő feladata, hogy ügyfeleinek egészséges ivóvizet biztosítson, és a háztartásokban keletkező szennyvizeket a lehető legkörnyezetbarátabb módon kezelje és juttassa vissza a természetbe. Hitvallásunk, gondolkodásmódunk és küldetésünk környezetünk védelmét állítja középpontba. Környezettudatos tevékenységünk célja, hogy unokáinknak is változatlan minőségben tudjuk átadni azt a rendkívüli értéket, amit ma egészséges ivóvíznek hívunk.

A térség abban a helyzetben van, hogy a feketeerdei vízbázison kitermelt ivóvizet egyáltalán nem kell tisztítani és ez a vízbázis bőségesen ellátja majd vízzel az embereket generációkon keresztül. Környezeti kincsként tekintünk a Lajtára és a Mosoni-Dunára is, ennek megfelelően minden fejlesztésünket azzal a környezettudatossággal végezzük, hogy a ma elérhető technológiai színvonalon a lehető legkevesebb szennyezőanyag kerüljön bele ezekbe a folyókba. Az üzemeltetés hatékonyságát folyamatos labormérésekkel is ellenőrizzük, és szervezetünket úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen kisebb eltérés esetén gyorsan, hatékonyan be tudjunk avatkozni annak érdekében, hogy a környezetet lehetőleg ne érje szennyezés. Célunk, hogy vízelosztó és szennyvízelvezető hálózatainkat környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból biztonságosabbá tegyük, ennek érdekében egy 15 éves átfogó rekonstrukciós terv végrehajtásán dolgozunk, és a tulajdonosokkal folyamatosan egyeztetünk.

Az AQUA Szolgáltató Kft. teljes személyi állománya már ma is teljesen elkötelezett a környezet védelme iránt, azonban ennek fejlesztése érdekében rendszeres továbbképzéseket biztosítunk munkatársaink részére.

Környezettudatos gondolkodásmódunkhoz hozzátartozik, hogy aktívan részt veszünk az óvodások, iskolások környezetvédelmi ismereteinek és készségeinek fejlesztésében, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Karának környezetgazdálkodási oktatásában. Minden alkalmat kihasználunk arra, hogy lehetőség szerint a diákok és a lakosság figyelmét felhívjuk ivóvízbázisunk értékére. Nyílt napokat rendezünk, szakmai előadásokat tartunk, mert hisszük, hogy környezetünket csak közösen, összefogásban tudjuk leginkább megóvni.

Minőségpolitika

Elkötelezettséget vállaltunk azért, hogy szolgáltatásaink és termékeink minősége a jogszabályi előírásoknak, valamint a megrendelők igényeinek és elvárásainak megfeleljen. Elsődleges célunk, hogy szolgáltatásaink kiváló minőségének biztosításán felül annak továbbfejlesztését is folyamatosan biztosítsuk. Ezen célok elérése érdekében:

• erőforrásainkat, melyek kihatnak a szolgáltatások minőségére, rendszeresen ellenőrizzük,
• működőképességünk állandóságára és fenntarthatóságára megkülönböztetett figyelmet fordítunk,
• minőségpolitikánk megértését és megvalósítását a vállalat munkatársaival kiemelt célként kezeljük.

Minőségpolitikánk megvalósítása és a minőségpolitikában rögzített elsődleges célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetettük be, és tartjuk fenn annak követelményei alapján (MSZ EN ISO 9001:2009).

Szolgáltatásaink és termékeink minőségének biztosítása és javítása érdekében gondot fordítunk humán erőforrásunk fejlesztésére, így a személyi képességek és a minőségszemlélet javítására, továbbá a szervezeti egységek és szolgáltatási folyamatok működésének tökéletesítésére. Az AQUA Szolgáltató Kft. minden munkavállalótól és beszállítótól elvárja, hogy felelősségteljesen, a minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő munkával járuljon hozzá a minőségpolitika és a célkitűzések megvalósításához.