Bemutatkozik az AQUA Szolgáltató Kft.

Cégtörténet

Mosonmagyaróvár városban az I. világháború alatt épült ki az első közüzemi vízellátó rendszer az Ipartelepi részen, a Lőporgyár és lakóingatlanai részére. Az AQUA Szolgáltató Kft. 1994-ben különült el a Győri Vízműtől és vált önálló szolgáltatóvá. Cégünk alapítója, illetve egyszemélyes tulajdonosa Mosonmagyaróvár város önkormányzata volt. A társaság tevékenységét Mosonmagyaróvár és Levél településeken vízellátás, illetve Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban a szennyvízelvezetés- és tisztítás jellemezte.

Az új gazdasági társaságnak elsődleges feladata az volt, hogy működésének feltételeit megteremtse, hiszen az előző, több évtizedes korszakban a gazdálkodás és a működés irányítása a győri központban történt. A cég kialakította szervezeti felépítését, biztosította az alaptevékenység ellátásához szükséges jogszabályokban megfogalmazott szakemberállományt. Önálló szervezeti egységként működtek az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés ágazatok, a műszaki-karbantartó csoport, illetve az adminisztráció.

1995-ben a társaság tulajdonosi szerkezetében és törzstőkéjében lényeges változás következett be. Tulajdonos lett Levél és Hegyeshalom községek önkormányzata is, illetve a tulajdonosok vagyonukat a társaságba apportálták. 2010-ben Máriakálnok és Halászi községek önkormányzata is csatlakozott a tulajdonosok köréhez.

2011-ben átvettük Jánossomorja és térsége üzemeltetését, majd júliustól a Szigetközi Vízszolgáltató Kft. üzemeltetési területe különálló üzemmérnökségként csatlakozott hozzánk. 2012. január 1-jén újabb négy szigetközi település csatlakozott az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területéhez: Rajka, Dunakiliti, Dunasziget és Feketeerdő. A területi növekedésnek köszönhetően az AQUA napjainkban már 23 településen szolgáltat, több mint 75 ezer felhasználó számára.

Fejlesztések

1995-től kezdődően Mosonmagyaróvár városának közműellátásában lényeges változás következett be. A több évtizeden keresztül tartó visszafogott fejlesztések után állami pénzeszközök igénybevételével megindult a város csatornahálózatának fejlesztése, és megvalósult a szennyvíztisztító intenzifikálása és felújítása. Ezen önkormányzati beruházások lebonyolítója és műszaki ellenőre az AQUA Szolgáltató Kft. volt. Így a tervezéstől kezdve az engedélyek beszerzésén, pályáztatáson és kivitelezésen keresztül mindvégig lehetősége nyílt a reális üzemeltetői elvárások érvényesítésére, a megfelelő minőségű, költségtakarékos beruházások megvalósítására

Magyarország EU-s csatlakozásával elfogadta az EU-s környezetvédelmi követelményeket, és egyben kötelezettségeket vállalt, hogy megegyezéseknek megfelelően ütemezetten felzárkózik az előírásoknak megfelelően. Hogy ezeknek megfeleljen, a Mosonmagyaróvári városi szennyvíztisztító telep szennyvíztisztítási problémáit Mosonmagyaróvár város önkormányzata egy egységes program keretében kívánta megoldani. Az újabb KEOP pályázatnak köszönhetően 2011-ben elindított projekt célja az volt, hogy a beérkező tisztítatlan szennyvíz megnövekedett szerves anyag terhelést az új telep az intenzifikálást követően már a jogszabályoknak megfelelően tudja megtisztítani. A 2014 októberében átadott szennyvíztisztító telep Mosonmagyaróvár, Halászi, Máriakálnok, Levél és Mosonudvar települések szennyvízét képes a legmagasabb elvárásoknak megfelelően kezelni.

Az AQUA Szolgáltató Kft. a rendkívül dinamikusan fejlődő Mosonmagyaróvári Járás kommunális és ipari igényeihez alkalmazkodva fejleszti rendszereit. Szolgáltatási területünkön az utóbbi 20 évben jelentősen megnövekedett a lakosság száma és az ipari termelés volumene is. Erre reagálva nem csak a folyamatosan növekvő igények kielégítését, hanem az egyes területek fejlesztésének megvalósítását is a feladatunknak tartottuk: ennek megfelelően cégünk kivitelezésében készült el Mosonmagyaróvár városában és a környező településeken több vízellátó- és szennyvízelvezető rendszer.

Humánerőforrás-gazdálkodás

Az AQUA Szolgáltató Kft. elkötelezett munkatársai képzése mellett, maximálisan támogatjuk tanulni szándékozó munkavállalóinkat, akár OKJ-s végzettségek megszerzéséről, akár felsőfokú tanulmányokról van szó.

Az elmúlt évek alatt a cég által támogatott felső- és középfokú szakmai továbbképzések révén sikerült elérni, hogy munkatársaink megfelelően képzettek, munkájuk ellátására hosszú távon alkalmasak legyenek. A továbbtanulni szándékozókat a továbbiakban is támogatni kívánjuk. Az elmúlt évek során lényeges fejlesztéseket hajtottunk végre a technikai eszközök területén, melyeknek köszönhetően hatékony munkavégzéssel és kiváló minőséggel tudjuk szolgáltatásainkat biztosítani.

A 2012-ben végbement területbővítéssel munkaerő-állományunk a kétszeresére gyarapodott, feladatainkat így továbbra is biztonsággal tudjuk ellátni.

Kiemelt feladataink között szerepel munkatársaink folyamatos szakmai továbbképzése, fejlesztése, a hangsúlyt a jövőben a gyakorlati képzésekre kívánjuk fektetni.

Középvezető kollégáink számára szakmai képzéseken és MAVÍZ rendezvényeken biztosítjuk a szakmai fejlődést. Jelenleg 3 munkatársunk folytat felsőfokú tanulmányokat az AQUA támogatásával.

Az AQUA Kft-nél 1994-től, az erről rendelkező törvény hatálybalépésétől kezdve folyamatosan létezik és működik Üzemi Tanács, melynek tagjait 2016. február 23-án ismét megválasztottuk.

Az AQUA Kft-nél működő szakszervezet a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének keretén belül, a Pannon-Víz Zrt. szakszervezeti egységén belül működik.