Felhívás

Tanulmányi verseny

A „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők” tanulmányi versenye

Előzmények

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., konzorciumi partnerségben a Soproni Vízmű Zrt-vel, az AQUA Szolgáltató Kft-vel, a Magyar Víziközmű Szövetséggel, és partneri együttműködésben a Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumával sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 117.399.727 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

Jelen felhívás a projekt részeként a szolgáltatási területeket lefedő, azok valós vízvédelmi problémáit megjelentető, aktív eléréseket eredményező versenyt kíván létrehozni és megvalósítani.

1. A tanulmányi verseny kiírója

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.), a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), és az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.).

2. A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

– a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerére,
– a meglévő infrastruktúra állagmegóvására,
– a felhasználói tudatosság növelésére: víztakarékosság, fagyvédelem, helyes csatornahasználat,
– a klímaváltozás hatása a víziközmű-szolgáltatásra.

3. A tanulmányi verseny célcsoportjai

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt, és az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területein elhelyezkedő településeken lakó (a települések felsorolása jelen versenyfelhívás mellékletében találhatóak), vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a következő korcsoportokban:

– az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
– az általános iskola felső tagozatán tanulók,
– középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

A 6 illetve 8 osztályos gimnázium 5. 6. 7. és 8. évfolyamos tanulói, az általános iskola felső tagozatán indulnak versenybe.

4. A tanulmányi verseny témakörei

A vészhívás megérkezett: veszélyben a bolygó!

Diego007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész teremtett világot – ezzel a jövő generációit.

Harca során a diákok segítségével megkeresi az anyag- és energia-megtakarításokat – ezzel megelőzve a hulladékok képződését, az energia és az ivóvíz pazarlást.

A küldetésben (tesztekben) a következő témák elsajátításáról adnak számot a résztvevők:

– fenntartható vízgazdálkodás – takarékos vízhasználat a háztartásban,
– a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
– víztakarékos magatartás.

5. A tanulmányi versenyen való részvétel módja

Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a arany.jadi.eniko@aquakft.hu címen, a tárgyban megjelölve „Vízőrzők”. Az intézmény vállalja, hogy egy meghatározott napon bonyolítja le tanulói bevonásával a tanulmányi versenyt, ugyanis a tesztek kitöltésének egyéni idejét mérni kell.

A tanulmányi verseny kiírójának képviselője által papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően, a kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.

6. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

„Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők” küldetése tanulmányi verseny 2022. február 25. és 2022. június 30-ig érhető el az intézmények számára.

7. Szülői hozzájárulás

Fontos tudni: ha 18 év alatti diák vesz részt a versenyben, akkor ehhez szükség van a szülő hozzájárulására.

A 18 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az általuk kitöltött teszt csak akkor lesz továbbítva a versenyt lebonyolító Intézmény által a Kiíróhoz (valamint az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva), ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozatot az Intézmény a Kiírókhoz – postai úton – eljuttatja. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, akkor annak a tanulónak a tesztje érvényét veszti, a versenyben nem vehet részt.

8. Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

https://www.pannon-viz.hu/cikk/viz-vilagnap-online-kornyezetismeret-ora-video-.html
https://www.pannon-viz.hu/cikk/ivoviz_ellatas.html
https://www.aquakft.hu/tudasbazis
https://www.sopronivizmu.hu/szolgaltatas
https://www.aquakft.hu/ivoviz-szolgaltatas
https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/tudnivalok-a-csapvizzel-kapcsolatban.pdf
https://www.sopronivizmu.hu/hu/105-vizminosegi_adatok.html
https://www.pannon-viz.hu/cikk/vizkemenyseg.html#!prettyPhoto
https://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/hogyan_keszul_a_csapviz
https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/csatornahasznalati-illemtan.pdf
https://www.ervzrt.hu/a-vizrol/a-fold-vizkeszlete/http://www.maviz.org/meddig_eleg_a_fold_vizkeszlete
A VÍZ, MINT ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT | Digitális Tankönyvtár (tankonyvtar.hu)
https://www.pannon-viz.hu/cikk/gyori_vizellatas_tortenete.html
https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modell-Ivovizellatas-139718

Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (elsősorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

9. A tanulmányi versenyfelhívás és ez ehhez kapcsolódó dokumentáció elérhetősége

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén:
https://www.pannon-viz.hu/article/felhivas-tanulmanyi-versenyre.html

Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:
https://www.sopronivizmu.hu/news/21/85/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tanulm%C3%A1nyi-versenyre

AQUA SZOLGÁLTATÓ Kft. szolgáltatási területén:
https://www.aquakft.hu/kozerdeku#tanulmanyi-verseny

10. A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

– tanulmányi versenyfelhívás,
– azon települések listája, ahonnét kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

11. Az értékelés szempontjai

– a kérdésekre adott jó válaszok aránya,
– a kitöltés időtartama,
holtverseny esetén a helyezések sorsolással kerülnek eldöntésre.

12. Díjazás, eredményhirdetés

Az eredmény közzétételére 2022. szeptember 30-ig kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Iskolai tagozatok szerint (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az az első 3 versenyző kerül díjazásra, aki a legjobb eredménnyel (jó válaszok aránya) és leggyorsabban, legrövidebb idő alatt tölti ki a tesztet.

Különdíjban részesülnek azok az iskolák (az első három), ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben (a tanulói létszámot figyelembe véve).

13. További információk

További információk az alábbi e-mail címeken kérhetők:

Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén:mate.timea@pannon-viz.hu
Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:arany.jadi.eniko@sopronivizmu.hu
AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén:arany.jadi.eniko@aquakft.hu

Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők”.

14. A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már versenytesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

15. A tanulmányi verseny szervezője

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., és az AQUA Szolgáltató Kft. végzi.

Sikeres részvételt kívánunk!

Letölthető mellékletek

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatkezeléshez

1.sz. melléklet: Pályázatra jogosult települések listája