A számlázási rendszer tanúsítványai

A VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft., mint tanúsító szervezet jelen Tanúsítvány kiadásával igazolja, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.) számlázási informatikai rendszere, mint zárt elektronikus információs rendszer MEGFELEL a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63.§ (5)-(11) bekezdésében előírt követelményeknek.